Министерство на транспорта, ИТ и съобщенията: ГИС базирана електронна платформа "Единна информационна точка"